PCM 81 PCM 91

Od ponad 30 lat firma Lexicon była traktowana jako pionier w cyfrowej technologii audio. Ponieważ ma ona więcej doświadczeń, niż jakikolwiek inny producent, nie jest niespodzianką, że cyfrowy procesor efektów PCM 81 i cyfrowy pogłos PCM 91 stanowią najbardziej zaawansowane systemy w swojej klasie. 

PCM 81
PCM 81
PCM 81
PCM 81

Dzięki unikalnej, dwuprocesorowej platformie, PCM 91 dostarcza pogłosów najwyższej jakości, a PCM 81 jest w stanie połączyć pogłos z bardzo dobrymi, wszechstronnymi efektami.
Obecne w obu urządzeniach profesjonalne cyfrowe wejścia i wyjścia (AES/EBU i S/PDIF) oraz legendarne "brzmienie Lexicona" stanowią kombinację nie bez znaczenia.

Ważniejsze właściwości PCM 81

 • Światowej klawy pogłos Lexicon
 • 2 procesory sygnałowe włącznie z opatentowanym układem LexiChip(r)
 • 24-bitowe przetwarzanie A-C, C-A i wewnętrzne
 • 300 gotowych programów, 50 programów użytkownika
 • Pogłosy i efekty o standardzie studyjnym, wliczając w to sześciogłosowe opóźnienia, czterogłosowe przesuwniki widma i korektor wokalny Vocal Fix dla wymiany ścieżek wokalnych o złej intonacji
 • Pojedyncza gałka Adjust, automatycznie wiązana z najważniejszymi parametrami w fabrycznych programach
 • Gniazdo kart PCMCIA dla zapisywania programów
 • Opcjonalne karty dla algorytmów, programów i ustawień użytkownika
 • Tryby Pro i Go: Tryb Go daje dostęp do maksimum 10 ręcznie wybranych parametrów w każdym określonym programie, tryb Pro pozwala na pełny dostęp do matrycy edycji i do maksymalnie 100 parametrów
 • Dynamic Spatialization: przetwarzanie 3D (kompatybilne z systemami Surround)
 • Opóźnienie do 20 sekund
 • Symetryczne wejścia i wyjścia (XLR i 1/4")
 • Cyfrowe wejścia i wyjścia S/PDIF i AES/EBU
 • Funkcja Tap Tempo dla błyskawicznego ustawiania czasów opóźnienia i modulacji
 • Pełne sterowanie poprzez MIDI

  Łatwość użytkowania

  PCM 81 i PCM 91 są równie proste w użytkowaniu, co przyjemne w słuchaniu. Wystarczy załadować program, a najbardziej użyteczny parametr stanie się dostępny na gałce Adjust.
  Następny poziom regulacji został opracowany dla profesjonalistów, którym potrzebne jest dalsze dostosowywanie programów, lecz nie dysponują czasem na przedzieranie się przez miliony parametrów. W tym trybie około 10 najbardziej logicznych parametrów w określonych efektach jest łatwo dostępnych do dalszego dostosowywania programów.
  Kolejny tryb jest przeznaczony dla osób kreujących brzmienia i udostępnia w obu urządzeniach pełną matrycę edycji, jak również przyporządkowywalny przez użytkownika Soft Row, w którym można zapamiętywać preferowane parametry. W trybie tym są również dostępne poszerzone możliwości modulacji w PCM 81, jak również dynamiczne aspekty pogłosowe w PCM 91.

  Cyfrowe wejścia i wyjścia

  PCM 81 i PCM 91 wyposażone są w profesjonalne formaty cyfrowych wejść i wyjść AES/EBU i S/PDIF. Gniazda wyjściowe cinch S/PDIF i XLR AES/EBU mogą być używane jednocześnie, podwajając możliwości wyjściowe.

  Funkcja Dynamic Patching

  Funkcja ta w PCM 81 i PCM 91 zaimplementowana jest w znacznie większym zakresie, pozwalając na niespotykane dotąd sterowanie efektami.
  Oba procesory posiadają dzięki temu prawdziwie unikalny zestaw możliwości, od modulowania dźwięku poczynając, poprzez wytwarzanie niezwykłych i eterycznych przestrzeni, aż do zmiany charakterystyk narastania i wybrzmiewania dźwięków. Dzięki tej funkcji jest możliwe również rozszerzanie prostych efektów modulacyjnych.
  Matryca funkcji Dynamic Patching pozwala na wiązanie danych ze 143 możliwych źródeł sterujących z dowolnymi parametrami efektów.
  Wśród tych źródeł znajduje się 126 różnych kontrolerów MIDI, jak również źródła zewnętrzne, jak nożne przyciski i pedały.
  Kontrolery wewnętrzne obejmują z kolei Tempo (zarówno synchronizowane przez Tap, jak i przez MIDI Clock), generatory LFO (sinus, cosinus, prostokąt, trójkąt, impulsy i piła), funkcje Time Switch, Latch, AR Generator oraz prawy i lewy generator obwiedni Envelope Follower. Dla każdego efektu można wykonywać do 10 połączeń źródeł sterujących z parametrami.
  konwencjonalnych konfiguracjach tego rodzaju modulacja odbywa się pomiędzy wartością minimalną, a maksymalną. W matrycy Dynamic Patching można ustalać osiem punktów odniesienia, pozwalających na tworzenie złożonych i interesujących modulacji.

  Sterowanie tempem

  PCM 81 i PCM 91 posiadają funkcję sterującą Tap Tempo dla opóźnień, jak również dla kilku rytmicznych odmian układu ich odczepów. Tempo może być ustalane w miarach rytmicznych na minutę; może być również generowany MIDI Clock na podstawie wystukania tempa, jak również można sterować tempem z zewnętrznego sekwencera, bądź maszyny perkusyjnej.
  Parametr Tempo może być ponadto używany do sterowania prędkością generatorów LFO i przełączników czasowych, co pozwala na synchronizowanie tych funkcji z muzyką. Dla każdego z parametrów tego samego programu można ustalać niezależne wartości rytmiczne.
  Tempo może być wyrażane poprzez wartości rytmiczne oraz bezwzględne wartości czasowe. PCM 81 wyposażony jest w opóźnienie stereofoniczne o długości większej, niż 20 sekund.

  Gniazdo dla kart pamięciowych

  Zarówno PCM 81, jak i PCM 91 wyposażone zostały w standardowe przemysłowe gniazdo dla kart PCMCIA, które pozwala użytkownikowi na zapamiętywanie w kartach własnych programów i ustawień.
  W przypadku PCM 81 można zastosować opracowane dla PCM 80 karty z algorytmami podwójnych efektów oraz karty ze specjalnymi programami (kompatybilne z PCM 81), zwiększające liczbę algorytmów do ponad 40, a liczbę programów do około 800.

  Efekty PCM 81

  PCM 81 posiada wszystko to, co wcześniej spowodowało, że PCM 80 stał się najchętniej stosowanym procesorem studyjnym. Oprócz tego wyposażony został w większą liczbę efektów, więcej algorytmów oraz pełnoformatowe wejście i wyjście AES/EBU.
  Dwa cyfrowe procesory sygnałowe - opatentowany układ LexiChip(r) dla pogłosów i drugi układ DSP do obsługi innych efektów, tworzą wszechstronne połączenia efektów bez pogarszania jakości dźwięku.
  PCM 81 oferuje więcej, niż wszystkie inne procesory tej klasy: 24-bitowe wewnętrzne przetwarzanie, w pełni stereofoniczny tor sygnału, symetryczne wejścia i wyjścia analogowe, cyfrowe wejścia i wyjścia AES/EBU i S/PDIF, możliwość łączenia wyjść analogowych i cyfrowych, poszerzone możliwości modulacyjne, jak również 300 programów.

  Brzmienie PCM 81

  PCM 81 może poszczycić się nadzwyczajnym wyborem rozmaitych brzmień. Każde z nich składa się z bezkompromisowego stereofonicznego pogłosu i kilkugłosowych efektów dodatkowych.
  Pełen zestaw przesuwników widma zapewnia unikalne efekty specjalne, jak również powielanie ścieżek, chorus i korektę intonacji w zakresie trzech oktaw w górę i w dół.
  Mając 300 stałych programów PCM 81 błyskawicznie udostępnia efekty w rodzaju Pitch, Reverb, Ambience, Modulators, Stereo Delay do 20 sekund oraz Dynamic Spatialization dla zastosowań stereofonicznych i surround.
  Te stałe programy zostały opracowane dla szerokiego zakresu zastosowań, poczynając od efektów przewidzianych dla nagrań muzycznych, a na efektach post-produkcyjnych kończąc. PCM 81 posiada również uaktualnione wersje takich klasycznych efektów Lexicon, jak Concert Hall i Tiled Room.

  Algorytmy PCM 81

  Dla tworzenia efektów PCM 81 wykorzystuje algorytmy czterogłosowe, sześciogłosowe i typu Pitch.
  Algorytmy czterogłosowe to:

 • Chamber,
 • Concert Hall,
 • Infinite,
 • Inverse
 • Plate.
  Każdy z nich łączy w sobie określony rodzaj pogłosu z czterogłosowym stereofonicznym "przybornikiem efektowym", nazwanym Reverb Shell, który wykonuje przetwarzanie wytworzonego pogłosu. Możliwe jest na przykład wytworzenie efektu Ghost Flange poprzez przyporządkowanie efektu Modulated Delay do Inverse Reverb (dla jego odstrojenia).
  Algorytmy sześciogłosowe to:
 • Chorus + Reverb,
 • Glide, Hall, Multiband + Reverb,
 • Res 1 > Plate i Res 2 + Plate,
  łączące ze sobą określony rodzaj pogłosu z wyspecjalizowanym sześciogłosowym efektem stereo. W tych algorytmach możliwe jest połączenie na przykład wielogłosowego chorusu z wybrzmieniem pogłosu (jak w efekcie Wet Chorus).
  Wbudowany algorytm Pitch obejmuje wszystkie algorytmy przesuwników widma i korekcji intonacji, jak również efekty PCM 80 dostępne za pośrednictwem karty pamięciowej.
  Wśród siedmiu takich algorytmów znajduje się też Pitch Correct dla korekty źródeł monofonicznych, jak również Stereo Chamber dla stereofonicznego przesuwnika widma połączonego z pogłosem Chamber.
  Do algorytmów Dual Chamber, Dual Inverse i Dual Plate został wbudowany bardzo użyteczny mikser, pozwalający na elastyczne konfigurowanie dwóch niezależnych głosów przesuwnika widma i pogłosu.
  Czterogłosowy algorytm Quad > Hall zawiera cztery niezależne głosy przesuwnika widma oraz pogłos, a algorytm VSO-Chamber pozwala z kolei na korektę intonacji i czasu, w połączeniu z pogłosem Chamber i regulowaną prędkością zmiany wysokości dźwięku (w procentach)

  Dynamic Spatialization w PCM 81

  Dwa niezależne procesory przestrzenne dopasowują umiejscowienie efektów do praktycznie każdego miejsca znajdującego się pomiędzy i poza głośnikami. Efekty mogą być również przemieszczane dynamicznie, w celu stworzenia przestrzeni zmieniającej się wraz z muzyką.

 

Specyfikacja
Analogowe wejście audio: XLR i 1/4" symetryczne (TRS)
Poziom wejściowy: -2 dBu do +20 dBu symetrycznie -22 dBu do 0 dBu niesymetrycznie
Impedancja wejściowa: 100 kiloomów symetrycznie, 50 kiloomów niesymetrycznie
Analogowe wyjście audio: XLR i 1/4" symetryczne (TRS)
Poziom wyjściowy: +18 dBm symetrycznie +4 dBm niesymetrycznie
Impedancja wejściowa: 125 omów symetrycznie
Cyfrowe wejście audio: symetryczne XLR niesymetryczne koncentryczne RCA
Format: AES/EBU symetrycznie S/PDIF niesymetrycznie
Częstotliwość próbkowania: 44.1 kHz i 48 kHz
Cyfrowe wyjście audio: symetryczne XLR niesymetryczne koncentryczne RCA
Format: AES/EBU symetrycznie S/PDIF niesymetrycznie
Częstotliwość próbkowania: 44.1 kHz i 48 kHz
Przetwarzanie: 24-bitowe A-C, 24-bitowe C-A
Wewnętrzne przetwarzanie Audio DSP: 24 bity (PCM 81), 20 bitów (PCM 91)
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 20 kHz, ą0.5 dB
Przesłuchy: -55 dB, 10 Hz - 20 kHz
THD: <0.006%, 10 Hz - 20 kHz
Zakres dynamiki: C-A: typowo >98 dB, 10 Hz - 20 kHz A-C: typowo >105 dB, 10 Hz - 20 kHz A-A: typowo >96 dB, 10 Hz - 20 kHz nieważona
Interfejs MIDI: 5-stykowe gniazdo DIN dla MIDI IN, THRU i OUT
Nożny przycisk: gniazdo 1/4" TRS dla dwóch
Nożny sterownik: gniazdo 1/4" TRS dla pedału
Karty pamięciowe
Gniazdo: PCMCIA type I, 68 styków
Standardy: PCMCIA 2.0 i JEIDA 4.0
Format karty: do 1 MB SRAM
Zasilanie: 100 - 240 V ~, 50 - 60 Hz, 35 W (3-stykowe złącze IEC)
Zdalne zasilanie: gniazdo 2.5 mm, 9 V ~ (zasilacz nie dołączony)
Wymiary: 483 (19") × 45 (1U) × 305 mm; standard montażowy rack
Waga: 2.9 kg
Zakres temperatur roboczych: 0o - 40o C
Maksymalna wilgotność: 95% bez kondensacji
 

PCM 81 i PCM 91 wyposażone zostały w standardowe przemysłowe gniazdo dla kart PCMCIA, które pozwala użytkownikowi na gromadzenie w kartach pamięciowych RAM własnych programów i ustawień. W przypadku PCM 81 można zastosować opracowane dla PCM 80 karty z algorytmami podwójnych efektów oraz ze specjalnymi programami (wszystkie kompatybilne z PCM 81), zwiększające liczbę algorytmów do ponad 40, a liczbę programów do około 800.

Profesjonalny sprzet, najlepsze brzmienie

W naszej ofercie znajda Państwo sprzęt służący do profesjonalnego nagłaśniania i obsługi audio obiektów komercyjnych, stacji radiowych, czy dużych koncertów.
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem grupy Harman w Polsce, jednego z największych producentów w branży audio.
Dzięki temu, szybciej niż inni umożliwiamy dostęp do najnowszych technologii w produktach takich marek jak: JBL, Crown, dbx, Soundracft, BSS Audio, Studer, AKG, Lexicon.
Projektujemy instalacje nagłośnieniowe, ale zapewniamy tez szkolenia oraz prowadzimy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Działamy kompleksowo, bo wiemy, ze tylko tak możemy sprostać wysokim oczekiwaniom naszych klientów.

Zobacz: Kolumny głośnikowe, Wzmacniacze, Procesory dźwięku, Mikrofony, Miksery

Kontakt

ESS-Audio

ul. Graniczna 17
05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel.: 22 2041 200

fax: 22 751 31 49

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

e-mail: biuro@essaudio.pl

Instalacje i projekt nagłosnienia

Zajmujemy się tworzeniem projektów akustyki i pełna instalacja systemów nagłośnienia.
Dysponujemy najwyższej klasy sprzętem, dzięki któremu nasze instalacje dźwiękowe zapewniają niezwykłe doznania audio.
Wiemy, że każdy obiekt wymaga indywidualnych rozwiązań, dlatego zawsze stosujemy unikalne projekty dopasowane na charakteru wnętrza, czy nagłaśnianego wydarzenia.
Działamy na rynku od 1989 roku. W tym czasie udało się nam zrealizować wiele prestiżowych instalacji.
Nasze rozwiązania stosowane są w obiektach handlowych, stacjach telewizyjnych, hotelach, klubach, obiektach sportowych, a nawet w teatrach i lharmonii.
Zobacz: nagłośnienie sklepu, nagłośnienie klubu, nagłośnienie hotelowe, nagłośnienie kin, sale konferencyjne.
Wybrane realizacje: Stadion Narodowy, Sieci Sklepów H&M, Klub Syreni Śpiew, Orange Festival 2013, Giełda Papierów Wartościowych

Dane firmy

ESS-Audio

NIP: 118-179-21-22
BDO: 000010648
REGON: 140161594
XIV Wydz. Gosp. KRS: 0000237095
Bank Handlowy w Warszawie S.A.: 36103015080000000802830009
Wysokość kapitału zakładowego 200 000,00 zł

Polityka prywatności

© 2020. Wsparcie techniczne Allweb